coaching en counseling

Doeltreffend communiceren

Deze workshop is gebaseerd op de theorie van Geweldloos communiceren Wie Geweldloze communicatie toepast, is zich in de eerste plaats bewust van zijn eigen gevoelens en behoeften en is nieuwsgierig naar de gevoelens en behoeften van de ander. Hij heeft duidelijk met welk doel hij de communicatie aangaat en op basis daarvan maakt hij de keuze om zijn eigen gevoelens en behoeften te verwoorden of naar die van de ander te vragen.

Mensen ervaren vaak dat hun behoeften niet worden gehoord, ze zijn gewend aan interpretaties en (voor)oordelen door de ander. Ook betrappen we ons vaak zelf op een (voor) oordeel tegenover de ander.

Het kan anders: direct, doeltreffend, helder en vooral gericht op aandacht en respect voor de behoeften van beide partijen

Geweldloze Communicatie maakt het mogelijk om echt in contact te komen met elkaar. Zowel de ander als wijzelf worden op een respectvolle wijze behandeld. Er is ruimte voor ervaringen, gevoelens en behoeften zonder dat die beoordeeld of veroordeeld worden. Er is mededogen en ruimte voor verschillen. Interpretaties en aannames worden gecheckt. Er wordt afgestemd en er is helderheid over afspraken.

In deze workshop leer je:
- Gevoelens te herkennen in verband met de dingen die je waarneemt
- De kracht te ontdekken van mededogen
- Welke waarden en behoeften ten grondslag liggen aan je gevoelens
- Respectvol te vragen wat je van een ander wilt
- Waardering te uiten

Dit is een effectieve vorm van communiceren die de nadruk legt op enerzijds het (kunnen) benadrukken wat men zelf persoonlijk belangrijk vindt, maar die anderzijds ook sterk leunt op de empathie die men voor andermans behoeften kan hebben. Het beoogt respect en harmonie te bevorderen.

Deze workshop is uitermate geschikt voor teams en leidinggevenden die de communicatie met collega's en medewerkers willen optimaliseren. De workshop kan ook individueel gevolgd worden en bestaat uit 2 dagdelen.