coaching en counseling

Verzuimbegeleiding

- Hoe breng ik het ziekteverzuim binnen mijn organisatie omlaag ?
- Hoe houd ik mijn zieke werknemer betrokken ?
- Hoe reduceer ik als werkgever mijn kosten bij ziekteverzuim ?
- Wat zijn oorzaken van verzuim ?
- Welke groepen medewerkers verzuimen meer ?

Dit zijn vragen die werkgevers dagelijks bezighouden. Situaties die hoge kosten met zich mee kunnen brengen, immers de werkgever is verplicht om de Wet Verbetering Poortwachter te volgen en dit kost veel tijd, energie, inspanning en geld. "hoe kunnen we het ziekteverzuim verlagen, zodat een ieder er beter van wordt? Kunnen we omdraaien in : "hoe kun je je beter voelen zodat het ziekteverzuim daalt"

Niet-medisch verzuim is veelal de grootste kostenpost
Bij niet medisch verzuim valt dan ook de meeste financiele en sociale winst te behalen. Prive problemen, sociale problemen en conflicten op het werk zijn hier de verzuimredenen. Dit zijn zaken die direct bij de kern van de oorzaak kunnen worden aangepakt. Voor werkgevers is het veel goedkoper om hiervoor externe ondersteuning in te schakelen die niet medicaliseert of er een arbeidsrechtelijk probleem van maakt.

Wilt u een antwoord op uw vragen en een gedegen advies om uw verzuim zelf te beinvloeden ?

Cogito Coaching
- kan uw vragen beantwoorden
- adviseert u bij de opzet van een verzuimbeleid
- adviseert bij dreigend langdurig verzuim
- adviseert bij dreigende conflicten tijdens verzuim (mediation)
- neemt uw casemanagement uit handen zodat de Wet Poortwachter goed wordt uitgevoerd
- voert uw 2e spoortrajecten uit
- traint uw leidinggevenden in het uitvoeren van het verzuimbeleid en de Wet Poortwachter
- maakt uw medewerkers bewust van verzuim en de gevolgen hiervan

Samengevat: Cogito Coaching helpt u om uw verzuim te beinvloeden en onder controle te
houden door gerichte verzuimcoaching

Diensten advies
- verzuim en verzuimbeleid
- communicatie
- personeelsaangelegenheden
- omgaan met pesten op het werk
- mediation