coaching en counseling

Hoezo psychosociale arbeidsbelasting ?

   Als werkgever bent u verplicht om aandacht te geven aan de psychosociale arbeidsbelasting van uw medewerkers. Bepaalde situaties kunnen bij uw medewerkers ernstige lichamelijk en psychische stressklachten veroorzaken. Dit heet psychosociale belasting. Hieronder vallen onder meer:  

 

-       Pesten

-       Agressie en geweld

-       Discriminatie

-       Seksuele intimidatie

-       Te hoge en te lage werkdruk

Dit kan weer leiden tot langdurig verzuim met de daaraan verbonden kosten en schade. De Arbowet verplicht de werkgever om gericht beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting, het is voor u daarom belangrijk om snel signalen te onderkennen en acties te ondernemen als dat nodig is.

Vol enthousiasme begon zij aan de nieuwe baan. Door haar nieuwe collega’s werd zij echter systematisch genegeerd en buitengesloten zonder dat de leidinggevende hier actie op ondernam. Het gevolg is dat zij regelmatig uitvalt en haar motivatie zienderogen achteruit gaat….

 

Als u deze workshop heeft gevolgd, heeft u:

-       Inzicht hoe om te gaan met psychosociale belasting

-       Geleerd om signalen op tijd te herkennen

-       Inzicht in de relatie van psychosociale belasting en verzuim met  de financiële gevolgen

-       Geleerd om stappen te zetten in het voorkomen van psychosociale belasting

-       Inzicht hoe u deze stappen kunt implementeren in uw beleid als organisatie

-       Inzicht in wat de Arbowet vraagt van de werkgever

 

Programma:

1 dag van 09.00 tot 16.30 uur op een nader af te spreken locatie. De kosten van deze workshop zijn € 500,00 inclusief lunch, koffie, thee en reader met tips en excl. BTW. Bij in-company training zal een korting worden berekend afhankelijk van het aantal deelnemers.