coaching en counseling

Rouwen op het werk, mag dat ?

 Er zijn vele vormen en ervaringen van verlies zoals:

- verlies van gezondheid - levensbedreigende ziekte

 - chronische ziekte

 - verlies van organen of ledematen

 - psychische ziekte

 - verlies van een baan   

 - verlies van partner               
 - gezondheid
 - overlijden
 - scheiding

 

- verlies van een kind    

- gezondheid

 - ongeboren

  - overlijden

   - uit huis

Alles is een vorm van verlies waarop een rouwproces volgt met aan het eind hiervan de aanvaarding. Voor ieder persoon kan dit anders zijn afhankelijk van zijn of haar ervaring, karakter, levensovertuiging, leeftijd etc. maar in alle gevallen ingrijpend en bepalend voor het verdere verloop van je leven. Een groot gedeelte van de dag wordt op het werk met collega’s doorgebracht, deze zullen dus ook ervaren wat er met iemand gebeurt die een verlies heeft te verwerken. Hoe ga je hiermee om ? meeleven, negeren, erover praten ? wat zeg je tegen iemand die een partner of kind heeft verloren of gaat scheiden  ? is luisteren voldoende ?  mag je hier wel over praten op het werk ? Hoe ga je als leidinggevende om met iemand uit je team die een verlieservaring heeft, laat je “het gebeuren “ ?

In deze workshop gaan we 1 dagdeel interactief in op situaties die kunnen ontstaan en de reacties hierop.