coaching en counseling

Counselling

Is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald betekent het raadgeven. Counselling kan mensen helpen bij
- het oplossen of hanteren van problemen
- het vinden van antwoorden op vragen
- benutten van ongebruikte mogelijkheden
- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counselling is resultaatgericht en pragmatisch van aard en helpt een client om doelen te gaan formuleren en te gaan handelen om deze doelen te bereiken.

Counselling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming. Het stelt dat mensen geholpen worden als de hulpverlener qua houding aan drie voorwaarden voldoet:
- Empathie (de wil om te begrijpen)
- Onvoorwaardelijke acceptatie (gericht op de gevoelens, gedachten en belevingen van de client)
- Congruentie (het "echt" zijn van de hulpverlener)

Counselling kan o.a. worden toegepast:
- tijdens het verwerken van traumatische ervaringen zoals rouw- en verlies
- bij psychsociale begeleiding op het werk
- burn-out klachten
- stress reductie
- voorkomen van (langdurig) verzuim