coaching en counseling

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige 1-op-1-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Gesprekken tussen 'coach' en 'gecoachte' hebben een concreet doel. En wel, iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon. Een nieuw gedrag. Van 'niet- naar wel competent handelen' , van 'onzeker naar zeker optreden'of van 'ongezond naar gezond denken'.

Coaching is : Motivatie op gang brengen om te veranderen. De 'gecoachte' maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van "Onbewust Onbekwaam" naar "Bewust Onbekwaam" en dan naar "Onbewust Bekwaam" en uiteindelijk wordt het "Bewust Bekwaam" handelen.

In het proces van coaching is het de bedoeling om de ander aan het denken te zetten zodat deze daardoor in beweging komt. Dus een verschuiving van denken naar doen. In een coachingtraject kan onderstaande structuur worden toegepast.

- Doelformulering
- Toekomst visualisatie
- Hindernissen inventarisatie
- Lessen uit het verleden
- Benodigd zelfbeeld voor de toekomst

Op een oplossingsgerichte manier verken ik samen met jou het probleem . Als dit duidelijk is kunnen gerichte stappen worden gepland en ondernomen. Onze gesprekken worden op een verbindende manier gevoerd zonder geweld of dwang.

Loopbaancoaching, verzuimcoaching, outplacement, 2e spoortrajecten, persoonlijke coaching, omgaan met pesten op het werk.

Diensten coaching
- loopbaancoaching
- persoonlijke coaching
- verzuimcoaching
- 2e spoortrajecten
- Outplacement